Home / Volleyball / Bartłomiej Lemański [17]

7'1" (216 cm)
Wikipedia logo